A Transbalkan Solidarity Csoport nyílt levele

Ebben a pillanatban menekültek és más bevándorlók tízezrei vannak a Balkán országaiban. Egy részük hivatalos befogadóközpontokban él, de nagyon sokan a rendszeren kívül, a helyi lakosok és önkéntesek segítségével élnek túl egyik napról a másikra. A COVID-19 terjedésével ezeknek az embereknek a helyzete még aggasztóbbá vált. A helyi és a nemzetközi döntéshozóknak azonnal lépéseket kell tenniük a helyzet megoldására, és mindannyiunknak ki kell fejeznünk a menekültekkel és bevándorlókkal érzett szolidaritásunkat.

A Balkán számos országában életbe léptetett szükségállapot hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek fenntartásához és elmélyítéséhez, és a szükségállapotra hivatkozással igazolják a legvédtelenebb csoportokkal szembeni egyre erősebb megbélyegzést és elnyomást. A jelenlegi kivételes helyzet nem lehet ürügy arra, hogy tovább folytatódjon a kirekesztés és a jogok korlátozása, még több fájdalmat és szenvedést okozva.

A saját és a hozzánk közel állók életéért érzett félelem, amit a COVID-19 járvány kitörése óta mindannyian megtapasztaltunk, sok embertársunknál már régóta a mindennapi élet része. A jelen bizonytalan helyzet arra késztet minket, hogy alapjaiban kérdőjelezzük meg a fennálló geopolitikai hierarchiát, valamint az osztály-, faji és etnikai alapú hátrányos megkülönböztetést, amelyek együttesen egyes embercsoportok nemkívánatossá nyilvánításához vezettek világszerte, így a Balkán országaiban is. Ebben a helyzetben nincs más választásunk, mint hogy minden erőnkkel küzdjünk a ránk kényszerített társadalmi és nemzeti hovatartozáson alapuló egyenlőtlenségek ellen.

Ez a nyílt levél felhívás arra, hogy vessünk véget minden hivatalos és hétköznapi megkülönböztetésnek és az embertelen bánásmódnak: legyen minden embertársunk léte „legális”, és szüntessük meg azokat a menekülttáborokat és befogadóközpontokat, amelyek korlátozzák a szabad mozgást, de nem nyújtanak sem biztonságot, sem emberhez méltó és higiénikus körülményeket. Mi, a nyílt levél aláírói, arra kérünk mindenkit, hogy tegyünk hitet az egyenlőség és a szabadság mellett, és cselekedjünk a gondoskodás és a szolidaritás szellemében.

Ezzel egy időben követeljük az Európai Unió tagállamainak kormányaitól, a Balkán régió államaitól és minden érintett intézménytől és szervezettől, hogy a jelenlegi krízishelyzetben biztosítsanak emberhez méltó, biztonságos elhelyezést mindazoknak, akik most az utcán vagy elhagyott épületekben a legalapvetőbb higiéniai elvárásoknak sem megfelelő körülmények között vagy a megfelelő ellátást biztosítani nem képes befogadóközpontokban élnek. Felszólítjuk a döntéshozókat, hogy biztosítsanak mindenkinek megfelelő és egészséges körülményeket, középületek vagy egyéb (például használaton kívüli, magántulajdonban lévő) épületek és turistáknak szánt szállások bevonásával. A mostani világjárvány idején a kiszolgáltatott embereknek a szállás biztosítása minden felelős közpolitikai intézkedés meghozatalánál és minden felelős állam számára elsődleges fontosságú kell, hogy legyen. 

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az Európai Unió és különösen az Európai Bizottság felelős a menekültekért és más bevándorlókért, akik a Balkán országaiban „rekedtek”. Ahogyan a görög—török határon nemrégiben megfigyelhettük, az Európai Unió mindenáron és minden eszközt felhasználva igyekszik a területén kívül tartani a menekülteket és más bevándorlókat, akár erőszakkal és még több szenvedést okozva is.

Azt kérjük a helyi és állami hatóságoktól és a nemzetközi szervezetektől, például az IOM-től és partnerszervezeteiktől, akik a régió néhány államában a legfontosabb szerepet játsszák az úton lévő emberekkel való munkában, hogy működjenek együtt a szükséges intézkedések megtervezésében és megvalósításában. Azonnal hozzanak létre olyan utazó (mobil) csoportokat, amelyek vizet, ennivalót, tisztító-, fertőtlenítő- és tisztálkodószereket juttatnak el a táborokon kívül élő rászorulókhoz. A munkába az egészségügyi és járványügyi szakértők ajánlásainak figyelembevételével az állampolgárokat is vonják be önkéntesként. 

Felhívunk minden, Balkán régióban élő állampolgárt és helyi vagy külföldi önkéntest, aki segíteni szeretne, hogy tartsák be az egészség- és járványügyi szakemberek utasításait, és ne tegyék ki se magukat, se az úton lévőket további veszélynek. Arra kérünk mindenkit, hogy hangolják össze a munkájukat, mert csak így lehet megállítani a félelem világjárványát és csökkenteni azt a komoly kockázatot, ami a legvédtelenebbeket fenyegeti.

Azt kérjük továbbá, hogy a balkáni befogadóközpontokban lévő embereket lássák el a vírusfertőzés elleni védőfelszereléssel, tápláló étellel, és biztosítsanak a számukra higiénikus körülményeket, hogy megőrizhessék alapvető emberi méltóságukat. Sokan vannak közöttük, akik különösen kiszolgáltatottak, például krónikus betegek, vagy más okból legyengült immunrendszerűek. Ezeknek az embereknek különösen fontos, hogy a jelenleginél jobb ellátásban részesüljenek. A legrosszabb állapotok a Bosznia-Hercegovina területén található, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által fenntartott befogadóközpontokban vannak, ahol az emberi méltósághoz szükséges minimális ellátás sem biztosított. Ezeknek a központoknak a többsége túlzsúfolt, nincs sem meleg víz a rendszeres fürdéshez, sem ivóvíz, és a személyes higiénia megteremtéséhez szükséges egyéb feltételek sem állnak rendelkezésre. Ezeket a minimumfeltételeket mindig biztosítani kellene, nem csak a világjárvány idején.

Kérjük, hogy lépjen fel a probléma megoldása érdekében mindenki, akinek ez kötelessége, és aki képes a fellépésre: az ENSZ ügynökségei és partnerszervezeteik, elsősorban a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM), amely a legnagyobb jogkörrel bír; az Orvosok Határok Nélkül; a Nemzetközi Vöröskereszt és helyi szervezetei, a Dán Menekültügyi Tanács, a Merhamet, a Caritas és minden más olyan szervezet vagy csoport, amely az úton lévő emberek támogatásával foglalkozik.

Végezetül követeljük, hogy kivétel nélkül mindenkinek tegyék lehetővé az egészségügyi szolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, hogy az úton lévő embereket hátrányos megkülönböztetés nélkül kezeljék, és hogy az úton lévők védelmére meghozott intézkedéseket tekintsék a teljes népesség védelmére tett lépések egyikének. Követeljük, hogy az úton lévőknek az általuk jól beszélt nyelveken biztosítsanak információt a vírusról és arról, hogyan tudják magukat megvédeni. Ha a népesség egy részét kihagyjuk a vírus elleni védekezésből, minden más erőfeszítés, amit a vírus megfékezésére teszünk, hiábavaló. 

Minden kormányzatnak törvényi kötelessége, hogy krízishelyzetben menekültstátusztól függetlenül minden rászorulónak egészségügyi ellátást biztosítson, és a COVID-19 idején erre sokaknak szükségük is lesz. Ezért felhívjuk a hatóságok figyelmét, hogy biztosítsanak rendszeres és ingyenes orvosi ellátást az úton lévőknek, különösen a betegeknek és azoknak, akikről feltételezhető, hogy megfertőződtek a vírussal. A jelenlegi helyzetben fontos az óvatosság, de a nyitottság is. Nemcsak emberiességi okokból, hanem alapvető közegegészségügyi megfontolásokból is fenn kell tartanunk a menekülteknek, bevándorlóknak és más veszélyeztetett csoportoknak nyújtott hivatalos ellátást, mert senki sincs biztonságban, ha nem védünk meg mindenkit!