Potpiši! / Sign!

Otvoreno pismo Inicijative protiv policijskog nasilja i rasizma / Open Letter from the Initiative Against Police Violence and Racism

U jeku globalnih prosvjeda potaknutih ubojstvom Georgea Floyda, nenaoružanog Afroamerikanca kojega je 25. svibnja ubio policajac u Minneapolisu, Inicijativa protiv policijskog nasilja i rasizma osuđuje brutalnost i hladnokrvno oduzimanje crnih života. Solidarno stojimo uz žrtve duboko ukorijenjene rasističke politike u djelovanje policijskih snaga. Također, izražavamo našu sućut Georgeovoj i drugim obiteljima koje tuguju radi gubitka svojih najbližih. U našem izrazu solidarnosti, kao društvo koje je svjedočilo etničkom čišćenju i masovnim ubojstvima civila na Balkanu, iskreno žalimo radi nedavnih događanja. Svakodnevno svjedočimo institucionalnom i policijskom nasilju protiv nebijelih migrantskih tijela koja se označava, maltretira, utapa, muči i ubija. Sve to provodi policija i represivni aparat vođen idejom hijerarhije života temeljenoj na rasi. Institucionalni rasizam i uvjerenje o superiornosti bijelaca nastavljaju zavijati svijet u crno stalnom ilegalizacijom, kriminalizacijom i islamofobijom prema migrantima i ljudima druge boje kože i etniciteta. Također, prepoznajemo prepletenost rasističkog i rodnog nasilja koji nerijetko provodi policija protiv crnih žena i crnih trans osoba koje su izložene policijskom etiketiranju, izopćavanju, prijetnjama i zlostavljanju ili namjernom izostanku policijske zaštite kad im je ona potrebna.

Brutalno ubojstvo Georgea Floyda i oduzimanje mnogih drugih crnih života u Sjedinjenim Američkim Državama i drugdje ne može se svesti na pojedinačni ili slučajni čin. Ova su ubojstva manifestacija dubokog i sustavnog rasizma koji definira američka, europska i ostala društva diljem svijeta. Strahoviti čin oduzimanja stotina i tisuća života, rezultat je kontinuiranog umanjivanja važnosti i kriminalizacije crnog života u medijima, obrazovanju i pravnom sustavu. Smrt Georgea Floyda je, mnogi se slažu, simptom sustavnog anti-crnog rasizma koji svoje korijene vuče iz ropstva, uvjerenja o superiornosti bijelaca, discipliniranja, militarizma, kapitalizma. Nagledali smo se ove nepravde!

George Floyd nije mogao disati. Crne osobe diljem Sjedinjenih Država i Europe ne mogu disati dok su mete sustavnog rasizma i policijskog nasilja. Mi ne možemo disati sve dok se crne živote s takvom lakoćom guši i gasi. Ovom kontinuiranom i bolnom nasilju moramo stati na kraj! Dok stojimo solidarni s crnim i smeđim osobama u ovoj povijesnoj borbi za pravdu, zahtijevamo:

  • trenutačno zaustavljanje svih oblika policijskog nasilja i nametanja moći protiv crnih i smeđih tijela;
  • kazneno gonjenje policajaca koji su počinili zločin ubojstva protiv crnih osoba;
  • prestanak financiranja policijskih službi;
  • kraj financiranju sekuritizacije i militarizacije kao oblika strukturalnog nasilja i institucionalnog rasizma.

Odbijamo sudjelovati u politici uništavanja života. Želimo biti dio politike solidarnosti, borbe za slobodu i ekonomsku jednakost te društva koje osuđuje svaki oblik nasilja i rasističkog izražavanja i nametanja nadmoći.

#Blacklivesmatter #Defundpolice #AbolishICE #Nooneisillegal #Stopfundingviolence #Decolonizethisplace #Indigenoussovereignty #Loveandrage

__

Amid global protests fueled by the highly disturbing murder of George Floyd, an unarmed African-American, by a police officer  in Minneapolis last week, the Initiative Against Police Violence and Racism condemns the brutality and raw taking of Black lives. Hereby, we stand with the victims of racist politics instilled in the actions of the police forces. We also express our condolences to George’s and other families who have suffered the loss of their loved ones. In our expression of solidarity, as we have suffered human losses due to ethnic cleansing and mass killings of civilians in the Balkans, we are sincerely mourning. Even to this end, we are daily witnessing institutional and police violence against Brown and Black migrant bodies who are being marked, abused, tortured, killed and drowned. All by the police and the repressive apparatuses that are fueled with the hierarchy of the worthiness of lives. The convergence of institutional racism and white supremacy with the illegalization, criminalization, and Islamophobic treatment of migration have been ill painting our societies worldwide. We also recognize the entwined racist and gender violence against Black women and Black trans people who are exposed to labeling, exclusion, threats, and abuse – often by the police or lacking the protection of the police.

The brutal murder of George Floyd as well as the murders of many other Black lives in the United States and elsewhere could not be reduced to an individual or incidental acts of the police. These killings are manifestations of deep and systemic structural racism that defines American, European, and other societies globally. Horrendous act of taking a life, in fact, hundreds and thousands of lives, is the result of a continuous devaluing and criminalization of blackness in the media, in education, in legal systems. George Floyd’s death is, as many agree, a symptom of systemic anti-black racism that has roots in slavery, white supremacy, policing, militarism, capitalism. We have seen enough of injustice!

George Floyd couldn’t breathe. Black people all over the United States and Europe cannot breathe while being targets of systemic racism and police violence. We can’t breathe at this historical moment as Black lives are smothered and shut with such ease. This ongoing and hurtful violence must come to an end! We stand with Black and Brown people in this struggle for historic justice as we demand:

  • The immediate ending of all sorts of police violence and expression of power against Black and Brown bodies,
  • Prosecution of all the police who committed a crime of murder of Black life,
  • Defunding the police,
  • Putting an end to funding securitization and militarization as forms of structural violence and institutionalized racism.

We shall not be complicit in the politics of depleting lives but will pursue the politics of solidarity, struggle for freedom and economic equality, and condemnation of all acts of violence and supremacist expression of power. We shall not remain silent!

#Blacklivesmatter #Defundpolice #AbolishICE #Nooneisillegal #Stopfundingviolence #Decolonizethisplace  #Indigenoussovereignty #Loveandrage